Dansk europapolitik

Regeringen fastlægger Danmarks europapolitik, men en bredere kreds af partier er enige om de overordnede linjer.

EU og Danmarks flag
Større


Det er den siddende regering, som har ansvaret for at fører Danmarks europapolitik. Den politiske linje forhandles ofte blandt en bredere gruppe partier. Igennem de seneste år har en lidt varierende gruppe af partier være enige om hovedpunkterne. Det er de samme partier, som ofte også er enige om linje for regeringens forhandlinger i Ministerrådet.

Partierne i Folketinget har tradition for at indgå politiske aftaler om vigtige samfundsanliggender - en sådan aftale kaldes også for et forlig. Et forlig om f.eks. at ændre forsvaret eller folkeskolen, betyder forligspartierne samtidig er enige om ikke at stemme for ændringer på det konkrete område, medmindre alle partier er enige. Kan forligspartierne senere ikke blive enige om nye ændringer, så kan ændringerne først gennemføres efter et nyt folketingsvalg. Forligene om den danske europapolitik rækker på flere punkter længere ud i fremtiden.  Eksempelvis er partierne enige om, at den europapolitiske aftale om Lissabontraktaten gælder lige så længe som Lissabontraktaten. De politiske aftaler har ikke juridisk gyldighed men er som navnet viser en politisk aftale mellem partier.

To centrale europapolitiske aftaler

  • Lissabontraktaten - Det seneste større forlig om EU-politikken blev indgået i forbindelse med, at EU vedtog Lissabontraktaten. Forliget er vedtaget af de partier, der støttede, at Danmark godkendte traktaten. Og i aftalen opstiller partierne fælles målsætninger for Danmarks EU-politik samt punkter, hvor alle partier skal være enige før en siddende regering på Danmarks vegne kan godkende ændringer f.eks. af EU's beslutningsprocedurer.
  • Retsforbeholdet - Senest indgik en gruppe partier i december 2014 en aftale om, at Danmark skulle til folkeafstemning om retsforbeholdet: Aftale om Danmark i Europol. Det er nogenlunde de samme partier, som igennem de seneste åre har givet skiftende ministre mandat til at forhandle i Bruxelles.

 


Den danske europapolitik handler om de overordnede linjer, som grupper af partier går sammen om, men det handler også om Danmarks forhandlingslinje i Ministerrådet. Det er sådan, at de danske ministre ikke må drage til Bruxelles og stemme om vigtige forslag uden mandat fra Europaudvalget. Grafikken her viser de enkelte partiers støtte til regeringens forhandlinger i Ministerrådet. Grafikken viser dermed også, hvilke partier der tegner hovedlinjerne for Danmarks europapolitik.

Saadan stemte partierne i EUU


 


Opgørelsen er baseret på Europaudvalgets beslutningsreferater i folketingsåret 2015-2016, hvor der var 41 mandater at hente. Beslutningsreferaterne fra Europaudvalget registrerer kun partiernes modstand mod de enkelte forhandlingsoplæg.

2014 - Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har i december 2014 indgået følgende europapolitiske aftale:

 

2008 - Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti) Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, har indgået følgende europapolitiske aftale:

 

Denne artikel dækker disse relaterede emner:


Sideansvarlig: Rasmus Baastrup

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik