HENLAGT Sag nr. 2013/0022 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/90/EU (ÅOP)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at implementere direktiv 2011/90/EU.

Regeringen svarer:

Direktivets gennemførelsesfrist var den 31. december 2012, og reglerne skal finde anvendelse fra den 1. januar 2013. Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1243 af 18. december 2012 om ændring af lov om kreditaftaler (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.). Loven er offentliggjort den 19. december 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013. Kommissionen modtog underretning herom den 4. februar 2013.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningskrivelse vedr. kreditaftaler (2013/0022), alm. del 2012-13: bilag 232 af 8. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 233 af 8. februar 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2013/0022 om ÅOP, alm. del 2012-13: bilag 221 af 21. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 222 af 21. februar 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. marts 2013

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik