Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 1923 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv for tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab 2017/828/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 50 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlaeg 2015/2193/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum 2015/2203/EU Art. 114 TEUF
Direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester 2015/1535/EU Art. 114 TEUF, Art.337 TEUF, Art. 43 TEUF
Direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning 2015/2302/EU Art. 114 TEUF
Direktiv om ændring af direktiv for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 2015/2376/EU Art. 115 TEUF
Direktiv om Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2392/EU Direktiv 2003/6/EF, Direktiv 2003/124/EF, Direktiv 2003/125/EF, Direktiv 2004/72/EF, Art. 32, stk. 5 TEUF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon 2007/39/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere 2007/41/EF Landbrug Direktiv 2000/29/EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin m.fl. 2007/7/EF Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om konserveret mælk til konsum 2007/61/EF Landbrug Art. 37 EF
Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 2007/60/EF Miljø
Direktiv om betalingstjenester i det indre marked 2007/64/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 47, stk. 2 EF, Art. 95 EF
Direktiv om krav om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber 2007/63/EF Selskabsret Art. 44, stk. 2, litra g EF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb 2007/9/EF Industri, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 90/642/EØF
Direktiv om kosmetiske midler 2007/1/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron 2007/62/EF Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 83/362/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 2007/34/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 70/157/EØF
Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol m.fl. 2007/27/EF Industri, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 86/362/EØF, Direktiv 86/363/EØF, Direktiv 90/642/EØF, Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber 2007/36/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 44 EF, Art. 95 EF
Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne 2007/35/EF Harmonisering, Industri Direktiv 70/156/EØF, Direktiv 76/756/EØF
Direktiv om optagelse af dimethoat m.fl. som aktivstoffer 2007/25/EF Forskning, Landbrug, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler 2007/23/EF Harmonisering, Industri Art. 95 EF
Direktiv om optagelse af dichlofluanid som et aktivt stof 2007/20/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 98/8/EF
Direktiv om forlængelse af anvendelsesperiode (handelsforbuddet for visse produkter) 2007/26/EF Industri, Sundhedspolitik Direktiv 89/398/EØF
Din søgning gav 1923 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Dagens spørgsmål
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik