Direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. Maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 166 af 11. juni 1998, s. 45

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0193

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Indre marked) om endelig afregning i betalingssystemer m.m.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik