Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/61/EF af 24. September 1998 om ændring af direktiv 97/33/EF for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 268 af 03/10/1998 s. 0037 - 0038

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0480

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik