Direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1. bankdirektiv).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 126 af 26. maj 2000, s. 1 - 59

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0706

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side om direktivet

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik