Direktiv om fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 311 af 28.november 2001, s. 67

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0315

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Kommissionens side om lægemiddelovervågning (DG Sundhed)

Sundhedsstyrelsens side om lovgivning m.m. for lægemiddelovervågning

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik