Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 235 af 23. september 2003, s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0507

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Scadplus om direktivet

Læs også Kommissionens rapport fra april 2009 om centrale elementer i direktivet - KOM (2009) 0203

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik