Kosmetiske midler

Kommissionens direktiv 2003/83/EF af 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 238 af 25. september 2003, s. 23

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Miljøstyrelsens side om kosmetik

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik