Offentlige udbud

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 134 af 30. april 2004, s. 114

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0275

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side om offentlige kontrakter (Public procurement)

Konkurrencestyrelsens side om udbudsdirektiverne

Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne

Udbudsportalen.dk

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik