Direktiv om tjenesteydelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 376 af 27. december 2006, s. 36

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0002

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Erhvervsstyrelsens oversigt over implementering af Servicedirektivet

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik