Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid m.fl.

Kommissionens direktiv 2007/11/EF af 21. februar 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozid, S-metolachlor, milbemectin og tribenuron

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 63 af 1. marts 2007, s. 26

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik