Direktiv om aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 184 af 14. juli 2007, s. 17

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0685


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik