Direktiv om ændring af direktiv om køretøjers radiointerferens

Kommissionens direktiv 2009/19/EF af 12. marts 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 70 af 14. marts 2009, s. 17

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex (Bekendtgørelse af 8. marts 2007 om Detailforskrifter for Køretøjer 2006)


Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik