Direktiv om optagelse af warfarin som et aktivt stof

Kommissionens direktiv 2010/11/EU af 9. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage warfarin som et aktivt stof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 37 af 10. februar 2010, s. 47

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik