Direktiv om optagelse af fenoxycarb som et aktivt stof

Kommissionens direktiv 2011/12/EU af 8. februar 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage fenoxycarb som et aktivt stof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 34 af 9. februar 2011, s. 49

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation 
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik