Direktiv om optagelse af bispyribac som aktivstof

Kommissionens direktiv 2011/22/EU af 3. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bispyribac som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 59 af 4. marts 2011, s. 26

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik