Direktiv om begrænsning i anvendelsen af aktivstoffet pirimiphos-methyl

Kommissionens direktiv 2011/31/EU af 7. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en begrænsning i anvendelsen af aktivstoffet pirimiphos-methyl (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 61 af 8. marts 2011, s. 18

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik