Direktiv om optagelse af dithianon som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/41/EU af 11. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dithianon som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 97 af 12. april 2011, s. 38

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik