Direktiv om optagelse af pencycuron som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/49/EU af 18. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage pencycuron som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 103 af 19. april 2011, s. 109

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik