Direktiv om optagelse af kobber(II)oxid, kobber(II)hydroxid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer

Kommissionens direktiv 2012/2/EU af 9. februar 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kobber(II)oxid, kobber(II)hydroxid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 37 af 10. februar 2012, s. 60

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik