Direktiv om mindstekrav for læggekartofler

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2013/63/EU af 17. december 2013 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af læggekartofler (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 341 af 18. december 2013, s. 52

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik