Direktiv om måleinstrumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 96 af 29. marts 2014, s. 149

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0769


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik