Direktiv om markeder for finansielle instrumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 173 af 12. juni 2014, s. 349

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0656


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik