Direktiv om trykbærende udstyr

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 189 af 26. juni 2014, s. 164

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0471


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik