Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter

Kommissionens direktiv 2014/108/EU af 12. december 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 359 af 16. december 2014, s. 117

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik