Protokoller

Oversigt over protokoller tilknyttet EUF-traktaten og EU-traktaten


Nogle protokoller vedrører enkelte landes særstilling (f.eks. protokol nr. 32 om den danske sommerhusregel), mens andre er fælles bestemmelser af mere teknisk karakter og er derfor placeret udenfor den egentlige traktattekst.
Protokoller er, i modsætning til erklæringer, juridisk bindende og kan kun ændres ved en traktatændring.

PROTOKOL (nr. 1) OM DE NATIONALE PARLAMENTERS ROLLE I DEN EUROPÆISKE UNION

PROTOKOL (nr. 2) OM ANVENDELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

PROTOKOL (nr. 3) VEDRØRENDE STATUTTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

PROTOKOL (nr. 4) OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

PROTOKOL (nr. 5) VEDRØRENDE VEDTÆGTERNE FOR DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

PROTOKOL (nr. 6) OM FASTLÆGGELSE AF HJEMSTEDET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG FOR VISSE AF UNIONENS ORGANER, KONTORER, AGENTURER OG TJENESTER

PROTOKOL (nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

PROTOKOL (nr. 8) VEDRØRENDE ARTIKEL 6, STK. 2, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OM UNIONENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER

PROTOKOL (nr. 9) OM RÅDETS AFGØRELSE OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 16, STK. 4, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG ARTIKEL 238, STK. 2, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE DELS MELLEM DEN 1. NOVEMBER 2014 OG DEN 31. MARTS 2017 OG DELS FRA DEN 1. APRIL 2017

PROTOKOL (nr. 10) OM PERMANENT STRUKTURERET SAMARBEJDE ETABLERET VED ARTIKEL 42 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION

PROTOKOL (nr. 11) AD ARTIKEL 42 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION

PROTOKOL (nr. 12) OM PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD

PROTOKOL (nr. 13) OM KONVERGENSKRITERIERNE

PROTOKOL (nr. 14) OM EUROGRUPPEN

PROTOKOL (nr. 15) OM VISSE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

PROTOKOL (nr. 16) OM VISSE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DANMARK

PROTOKOL (nr. 17) VEDRØRENDE DANMARK

PROTOKOL (Nr. 18) VEDRØRENDE FRANKRIG

PROTOKOL (nr. 19) OM SCHENGENREGLERNE SOM INTEGRERET I DEN EUROPÆISKE UNION

PROTOKOL (nr. 20) OM ANVENDELSE AF VISSE ASPEKTER AF ARTIKEL 26 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE PÅ DET FORENEDE KONGERIGE OG PÅ IRLAND

PROTOKOL (nr. 21) OM DET FORENEDE KONGERIGES OG IRLANDS STILLING FOR SÅ VIDT ANGÅR OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

PROTOKOL (nr. 22) OM DANMARKS STILLING

PROTOKOL (nr. 23) OM MEDLEMSSTATERNES FORBINDELSER MED TREDJELANDE MED HENSYN TIL PASSAGE AF DE YDRE GRÆNSER

PROTOKOL (nr. 24) OM ASYL FOR STATSBORGERE I DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

PROTOKOL (nr. 25) OM DELT KOMPETENCE

PROTOKOL (nr. 26) OM TJENESTEYDELSER AF ALMEN INTERESSE

PROTOKOL (nr. 27) OM DET INDRE MARKED OG KONKURRENCE

PROTOKOL (nr. 28) OM ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED

PROTOKOL (nr. 29) OM OFFENTLIG RADIO- OG TV-VIRKSOMHED I MEDLEMSSTATERNE

PROTOKOL (nr. 30) OM ANVENDELSEN AF DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I POLEN OG I DET FORENEDE KONGERIGE

PROTOKOL (nr. 31) OM IMPORT TIL UNIONEN AF OLIEPRODUKTER RAFFINERET PÅ DE NEDERLANDSKE ANTILLER

PROTOKOL (nr. 32) OM EJENDOMSERHVERVELSE I DANMARK

PROTOKOL (nr. 33) AD ARTIKEL 157 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE

PROTOKOL (nr. 34) OM DEN SÆRLIGE ORDNING FOR GRØNLAND

PROTOKOL (nr. 35) OM ARTIKEL 40.3.3 I IRLANDS FORFATNING

PROTOKOL (nr. 36) OM OVERGANGSBESTEMMELSER

PROTOKOL (nr. 37) OM DE FINANSIELLE KONSEKVENSER AF UDLØBET AF EKSF-TRAKTATEN OG OM KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDEN

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik