Borgerinitiativ

EU’s borgerinitiativ er en måde, hvor du som borger i EU kan få en direkte kanal til Kommissionen og opfordre den til at handle på et bestemt område.

En række mennesker der får en ide, som symboliserer EU's borgerinitiativ.
Større

 

Det Europæiske Borgerinitiativ skal give EU’s borgere mulighed for at præge EU-systemet direkte og sikre mulighed for demokratisk deltagelse på tværs af landegrænserne i EU.

 

1. Forbered dit forslag. Du skal sikre dig, at din idé ligger inden for rammerne af et borgerinitiativ. Det skal være en opfordring til Kommissionen om at stille et forslag inden for et område, hvor den har kompetence til at handle – f.eks. miljø, landbrug, transport eller folkesundhed. Hvis din idé handler om noget, som medlemslandene ikke laver fælles regler om, er et borgerinitiativ ikke det rigtige værktøj at bruge. Når du har sikret dig, at din idé passer til et borgerinitiativ, kan du gå i gang.

2. Opret din borgerkomité. Inden du kan iværksætte et initiativ, skal du danne en borgerkomité med mindst syv EU-borgere (statsborgere i et EU-land), som er gamle nok til at have valgret til Europa-Parlamentet, og som bor i mindst syv forskellige EU‑lande. Komitémedlemmerne behøver dog ikke at være statsborgere i syv forskellige EU‑lande, bare de bor i syv forskellige EU-lande.

3. Registrer dit initiativ. Europa-Kommissionen svarer indenfor to måneder.

4. Så begynder underskriftindsamlingen! Målet er mindst en million underskrifter fra minimum syv EU-lande. Du har 12 måneder til underskriftsindsamlingen. Hvis du vil samle underskrifter ind online, skal du have dit system attesteret.

5. Få underskrifterne tjekket og godkendt af de nationale myndigheder. De nationale myndigheder svarer inden for tre måneder.

6. Hvis du har indsamlet nok underskrifter, sender du initiativet til Kommissionen.

7. Kommissionen vil nu behandle dit initiativ og svare inden for tre måneder. Kommissionen svarer efter et møde med dig og en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Hvis Kommissionen fremlægger et nyt forslag som følge af borgerinitiativet, går den almindelig lovgivningsprocedure i gang. 

Denne infografik viser, hvordan du gør:

 Illustration af EU's Borgerinitiativ

Hvis du vil downloade infografikken, så klik her.

Borgerinitiativet giver EU’s borgere en mulighed for at opfordre Europa-Kommissionen til at stille et bestemt lovforslag. Det kræver underskrifter af 1 million borgere fra "et betydeligt antal medlemsstater", siger traktaten (art. 11 TEU). Det vil sige, at borgerne skal repræsentere en bred del af offentligheden i EU.

Initiativtagerne har et år til at indsamle underskrifterne. Der findes desuden regler for, hvor mange underskrifter der mindst skal være fra et land, for at det tæller med – der kræves flere borgerunderskrifter fra store end fra små lande. Det nødvendige antal underskrifter for et land svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet ganget med 750.

Minimum af underskrifter fra hvert land for initiativer, der er registreret efter 1. juli 2014
Belgien  15.750
Bulgarien  12.750
Cypern 4.500
Danmark  9.750
Estland  4.500
Finland  9.750
Det Forenede Kongerige  54.750 
Frankrig  55.500
Grækenland  15.750 
Irland  8.250 
Italien  54.750
Kroatien  8.250
Letland  6.000 
Litauen  8.250 
Luxembourg  4.500 
Malta  4.500
Nederlandene  19.500
Polen  38.250
Portugal 15.750
Rumænien  24.000 
Slovakiet  9.750 
Slovenien  6.000
Spanien 40.500
Sverige 15.000
Tjekkiet  15.750
Tyskland 72.000
Ungarn 15.750
Østrig 13.500

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at et borgerinitiativ ikke forpligter Kommissionen juridisk til at følge de opfordringer, som initiativet indeholder. Men Kommissionen skal mødes med initiativtagerne, tage stilling til initiativets indhold og give et offentligt skriftligt svar i form at en meddelelse. Initiativtagerne sætter altså Kommissionen under politisk pres for at handle på sagen. Desuden har initiativtagerne mulighed for at fremlægge deres forslag ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet.

Kommissionens forslag til ændringer af borgerinitiativet

Europa-Kommissionen fremsatte den 13 september 2017 et ændringsforslag til borgerinitiativet, der skal gøre processen lettere og mere tidssvarende. Forslaget indbefatter f.eks. en standardisering af procedurer på tværs af medlemslande, en online portal udarbejdet af Kommissionen, der kan lette arbejdet med at indsamle digitale underskrifter, samt en sænkning af minimumsalderen for underskrivere fra 18 til 16 år. Forslaget skal først behandles i Rådet og Europa-parlamentet, før det kan blive til virkelighed for fremtidige underskriftindsamlere og aktivister. 

Europe direct logo

Hvis du har spørgsmål til borgerinitiativet, kan du
kontakte Europe Direct. 

Europe Direct kan svare på generelle spørgsmål om EU. Der ydes ikke juridisk rådgivning. 

Kvinde malet med EU's flag i ansigtet.

Det Europæiske Borgerinitiativ har en portal, hvor
du kan skrive under på de borgerinitiativer, der
er i gang. Du kan også se de borgerinitiativer, der
er lukkede, og følge den videre proces for dem,
der har opnået over en million underskrifter. 

Portalen indeholder desuden information om proceduren trin for trin og samler de regler, der danner grundlag for borgerinitiativet.

Denne artikel dækker disse emner:

Sideansvarlig: Bodil Marsden

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik