Regeringskonferencer

En regeringskonference er en for handling mellem medlemslandenes regeringer

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

En regeringskonference (RK) er en forhandling mellem medlemslandenes regeringer, hvis fokus er at ændre eksisterende EU-traktater eller indgå nye.

Inden Lissabontraktaten var det eneste måde at revidere traktater på, det kaldes derfor også den almindelige revisionsprocedure.

Ved en regeringskonference har medlemsstaterne, Kommissionen eller Europa-Parlamentet mulighed for at foreslå traktatændringer for Rådet, som derefter forelægger forslaget for Det Europæiske Råd.

Det kræver et flertal blandt medlemsstaterne i Det Europæiske Råd at starte en behandling af et forslag til traktatændringer. Når der er flertal indkalder Det Europæiske Råds formand til et ’’konvent’’. Forinden høres Kommissionen og Europa-Parlamentet, og hvis ændringen hører til det monetære område, høres også Den Europæiske Centralbank.

Konventet består af repræsentanter for de nationale parlamenter, regeringsledere, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Disse parter drøfter udkastet til traktatændringerne.

Parterne vedtager anbefalinger ved konsensus. Disse fremlægges derefter på selve regeringskonferencen.

Finder Det Europæiske Råd, at konventet er unødvendigt set i forhold til de påtænkte ændringer, kan Det Europæiske Råd beslutte ikke at indkalde til konvent, hvis Europa-Parlamentet godkender det. I denne situation vil Det Europæiske Råd selvstændigt fastlægge mandatet til regeringskonferencen.

Regeringskonferencen indkaldes af formanden for Det Europæiske Råd. Afgørelser på konferencen træffes efter fælles overenskomst.

Eksempler på regeringskonferencer:

I 2007 blev en regeringskonference indledt. Formålet var at udarbejde en Reformtraktat for at forbedre den nu udvidede Unions effektivitet og demokratiske legitimitet samt sammenhængen i dens optræden udadtil. Denne konference førte til vedtagelsen af Lissabontraktaten, som trådte i kraft 1. december 2009.

Tidligere i 2003 blev der indledt en regeringskonference, der skulle tage stilling til udkastet til en traktat om en forfatning for Europa. Udkastet var udarbejdet af det tidligere afholdte konvent og skulle erstatte alle eksisterende traktater med én tekst.

Regeringskonferencen godkendte udkastet i 2004, men traktaten blev senere forkastet under ratificeringen i de enkelte medlemslande.

 For mere viden om regeringskonforerencer:

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er EU's kompetencer?

Her er EU-Oplysningens infografik over EU's kompetencer, som det er fastlagt i traktaten.

Hvor meget tjener en kommissær?

Lønningerne i Kommissionen fastsættes og reguleres efter lønnen, der gives til den højest lønnede embedsmand i Kommissionen.

Skal du bruge et visum, når du rejser til USA?

Skal man betale told af varer købt i Storbritannien?

Nej. Du skal ikke betale told af dine varer fra Storbritannien.

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik