Den Europæiske Ombudsmand

EU's borgere har mulighed for at klage direkte til Den Europæiske Ombudsmand, hvis de mener at være blevet behandlet forkert af en af EU's institutioner.

Kilde: De Europæiske Fællesskaber

Ombudsmanden

Der er én Europæisk Ombudsmand. Emily O’Reilly har beklædt posten siden juli 2013, hvor hun afløste Nikiforos Diamandouros, der trak sig fra posten inden udløbet af sin embedsperiode. Emily O'Reilly er blevet genvalgt for perioden 2014-2019 af det siddende Europa-Parlament.

Ombudsmandens opgaver 

Den Europæiske Ombudsmand har til opgave at behandle klager fra EU's borgere, institutioner, virksomheder m.m., der mener, at de har været udsat for fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af EU's institutioner eller organer. Ombudsmanden kan også starte undersøgelser på eget initiativ. Den Europæiske Ombudsmand kan sammenlignes med den danske ombudsmand (Folketingets Ombudsmand).

Ombudsmandens særlige karakteristika

Ombudsmandinstitutionen er skabt efter skandinavisk forbillede.

Ombudsmandens organisering 

Ombudsmanden assisteres af et kabinet og et generalsekretariat. To direktorater behandler de klager, som Ombudmanden modtager, og iværksætter undersøgelser på eget initiativ. Ombudsmandsinstitutionen har ca. 75 ansatte.

Ombudsmandens arbejdssted 

Bruxelles

Næste valg af Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand vælges af Europa-Parlamentet efter hvert valg for en periode på fem år. Der skal altså vælges en ny i 2019, når der har været valg til Europa-Parlamentet næste gang.

Den Europæiske Ombudmands logo

På Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside kan du læse mere om den siddende Ombudsman Emily O'Reilly og hvordan ombudsmandsinstitutionen arbejder.

Du kan også se de sager, som Den Europæiske Ombudsmand har taget op og finde mere information om, hvordan du kan klage.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [30.01.2018]
Sideansvarlig: Tomas Heron

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik