EU's Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er en rådgivende forsamling, der repræsenterer forskellige samfundsgruppers interesser på EU-plan.

Kilde: Kommissionen

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmer

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) har 353 repræsentanter fra de 28 medlemslande – heraf 9 danskere. De repræsenterer tre grupper: arbejdsgiverne, arbejdstagerne og andre interesser (dvs. landmænd, forbrugere, miljøforkæmpere, familieorganisationer, ngo'er osv.). De ni danske medlemmer kommer f.eks. fra Dansk Arbejdsgiverforening, FTF, LO (to medlemmer), Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Forbrugerrådet, Dansk Kvinderåd og Danske Handicaporganisationer.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs opgaver 

ØSU er et rådgivende udvalg, hvor interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter er repræsenteret. Oprindeligt var ØSU særlig rettet mod regulering af det indre marked, men i dag beskæftiger udvalget sig med EU-lovgivning i bredere forstand. Inden for en hel del områder er det obligatorisk for Kommissionen og Rådet at høre ØSU, inden de træffer afgørelse.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs særlige karakteristika 

Modsat det lobbyarbejde, som interesseorganisationer ellers udfører i EU-systemet, går arbejdet i ØSU ud på at finde kompromisser mellem interessegrupperne for at kunne vedtage fælles udtalelser.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs organisering 

ØSU har 6 sektioner for forskellige politikområder. Studiegrupper i sektionerne udarbejder udkast til sektionsudtalelser, som plenarforsamlingen kan vedtage.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs arbejdssted 

Bruxelles.

Næste valg 

2015. Repræsentanterne i ØSU vælges af Rådet for 5 år ad gangen efter at være blevet nomineret af medlemslandene.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs logo.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Det Økonomiske og Sociale Udvalg, kan du besøge ØSU's hjemmeside.

Her kan du finde flere oplysninger og dets rolle og aktiviteter, se medlemmerne og hvilke samfundsgrupper, de repræsenterer, og finde ØSU's udtalelser om ny EU-lovgivning.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Sideansvarlig: Tomas Heron

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik