EU's regionsudvalg

Regionsudvalget består af repræsentanter valgt regionalt og lokalt i EU's medlemslande. Udvalget skal høres, når der lovgives om forskellige spørgsmål med en regional vinkel.

Kilde: Kommissionen

Regionsudvalgets medlemmer 

Regionsudvalget har 353 repræsentanter fra de regionale og lokale myndigheder i hele EU – heraf 9 danskere, hvoraf de 6 udpeges af Kommunernes Landsforening (KL) og 3 af Danske Regioner.

Regionsudvalgets opgaver 

Regionsudvalget er et rådgivende udvalg, hvis formål er at vurdere EU's lovgivning og politik set ud fra en lokal og regional synsvinkel. Regionsudvalget skal høres i spørgsmål om bl.a. regionalpolitik, miljø og uddannelse.

Regionsudvalgets særlige karakteristika 

Repræsentanterne i Regionsudvalget er f.eks. regionsrådsformænd, borgmestre, folkevalgte repræsentanter for regioner og byer, der alle bor og arbejder der, hvor de kommer fra.

Regionsudvalgets organisering 

6 underudvalg på forskellige politikområder, der udarbejder forslag til udtalelser, som plenarforsamlingen så skal vedtage.

Regionsudvalgets arbejdssted 

Bruxelles.

Regionsudvalgets udnævnelse 

Repræsentanterne i Regionsudvalget udnævnes for en periode på 5 år af Rådet efter forslag fra medlemslandene.

Logo Regionsudvalget

På Regionsudvalgets hjemmeside kan du blive klogere på, hvad det er udvalget arbejder med og se dets aktitiviteter.

Du kan også finde de rådgivende udtalelser, som er Regionsudvalgets indspark i lovgivningsprocessen. 

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Sideansvarlig: Tomas Heron

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik