Revisionsretten

Revisionsretten er en af EU’s syv officielle institutioner. Den holder øje med, at pengene i EU bliver brugt på den rigtige måde.

Kilde: Den Europæiske Revisionsret

Revisionrettens medlemmer 

Revisionsretten har 28 medlemmer – en fra hvert medlemsland. Formanden vælges blandt Revisionsrettens medlemmer.

Revisionsrettens opgaver

Revisionsretten fungerer som EU’s uafhængige eksterne revisor og skal beskytte EU’s finansielle interesser ved at holde øje med, at den økonomiske forvaltning foregår forsvarligt.

Revisionsrettens særlige karakteristika

Størstedelen – nemlig 80 pct. – af budgetforvaltningen deles med medlemslandene. Revisionsretten samarbejder derfor med de nationale myndigheder.

Revisionsrettens organisering

Revisionsretten er organiseret i fem afdelinger, hvoraf fire beskæftiger sig med hvert sit udgiftsområde, mens den sidste har tværgående opgaver i forbindelse med koordinering, evaluering m.m. Revisionsarbejdet udføres af ansatte revisorer. Der er i alt ca. 900 ansatte i Revisionsretten.

Revisionsrettens arbejdssted 

Luxembourg.

Udnævnelse til Revisionsretten 

Medlemmerne af Revisionsretten udnævnes af Rådet for en periode på seks år, der kan fornyes. Formanden vælges blandt Revisionsrettens medlemmer for en periode på tre år, der ligeledes kan fornyes.

Den Europæiske Revisionsrets logo.

På Revisionsrettens hjemmeside kan du læse mere om dens arbejde og finde nyheder om revisorernes konklusioner om forskellige dele af EU's budget. 

Du kan også søge i Revisionsrettens publikationer for at finde revisionsberetninger, årsrapporter og diverse rapporter om aktuelle emner.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [30.01.2018]
Sideansvarlig: Tomas Heron

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik