Turisme

Europa tiltrækker mange turister. EU ønsker, at Europa skal styrkes som turisternes foretrukne mål.

Hus
Større


Turisme er et vigtigt erhverv i Europa med ca. 1,8 mio. virksomheder. Europa er som turistdestination nr. 1 i verden. EU's rolle er begrænset på området, men EU har som mål at:

  • skabe gode vilkår for turistsektoren, 
  • fremme bæredygtig turisme,
  • sikre turistdestinationer af høj kvalitet, og at
  • fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne.    

Der er kun vedtaget begrænset lovgivning på området, f.eks. regler om pakkerejser og passagerrettigheder. Kommissionen har fremlagt en række strategier, der blandt andet handler om miljøhensyn, visum og beskæftigelse. Rådet har vedtaget anbefalinger, f.eks. om brandsikkerhed på hoteller.

Medlemsstaterne udveksler erfaringer, og EU giver penge til projekter inden for bæredygtig turisme, som f.eks. udvikling af cykelruter på tværs af grænserne. EU finansierer også projekter indenfor turisme gennem puljer på andre områder (f.eks. den regionale udviklingsfond).

I Kommissionen er den polske indre-markedskommissær Elżbieta Bieńkowska ansvarlig for turisme.

I Parlamentet behandles turisme i Udvalget for Transport og Turisme (TRAN).

I Rådet drøfter medlemsstaternes erhvervsministre emner vedrørende turisme i Rådet for Konkurrenceevne, Indre marked, Industri, Forskning og Rummet.

1986: EF opretter en rådgivende komité for turisme.

1990: Året udråbes til europæisk år for turisme.

1992: Rådet vedtager en treårig handlingsplan for turisme.

1999: Det Europæiske Råd drøfter turismens bidrag til besæftigelse, som fremover bliver et fokusområde.

2000’erne: Kommissionen fremsætter en række meddelelser om turisme.

2009: Med Lissabontraktaten får turisme sit eget retsgrundlag i artikel 195.

2010: Kommissionen fremlægger en strategisk ramme for turisme under overskriften En ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål. 

Denne artikel dækker disse relaterede emner:


Sideansvarlig: Bodil Marsden

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik