Kontrol

Der er indført mange kontrolmekanismer i EU-systemet, som skal sikre, at der føres en fornuftig kontrol med magthaverne.

Fører kontrol.

I EU findes der mange kontrolmekanismer, der skal sikre, at magten er fordelt på en god måde, og at ingen handler ud over det, de har fået lov til. Her er nogle eksempler på, hvem der fører kontrol med hvad i EU:

  • Europa-Kommissionen fører kontrol med, om medlemsstaterne gennemfører den fælles EU-lovgivning, som de har forpligtet sig til.
  • Domstolen fører kontrol med, om EU's institutioner handler inden for deres beføjelser, og om medlemslandene overholder EU-retten.
  • Europa-Parlamentet skal godkende og kan afsætte Kommissionen.
  • Europa-Parlamentet og Rådet fører kontrol med Kommissionens udstedelse af delegerede retsakter. Medlemsstaterne fører kontrol med Kommissionens gennemførelsesretsakter.
  • De nationale parlamenter fører kontrol med, om Kommissionen overholder nærhedsprincippet, når den fremsætter nye lovforslag.
  • Revisionsretten fører kontrol med forvaltningen af EU's budget.

Bliv klogere på kontrolprocedurerne i EU

Denne artikel dækker disse relaterede emner:


Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik