Åbningsskrivelser

Hvis Kommissionen mener, at et medlemsland mangler at gennemføre fælles EU-lovgivning på en tilfredsstillende måde, sender den en åbningsskrivelse.

To mennesker med et papir, der skal symbolisere at et land ikke har implementeret et direktiv korrekt og derfor modtager en åbningsskrivelse.

Hvis Kommissionen mener, at f.eks. Danmark ikke har implementeret et direktiv korrekt eller på anden måde ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til EU-retten, sender Kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse. Åbningsskrivelsen forklarer, hvorfor Kommissionen mener, at direktivet ikke er implementeret korrekt i Danmark. Åbningsskrivelsen giver den danske regering mulighed for at forklare sig og er samtidig den første advarsel om, at Kommissionen vil anlægge en sag ved Domstolen, hvis ikke Danmark retter sin implementering af direktivet efter Kommissionens anvisninger.

Der er flere udgange på en åbningsskrivelse:

  • Den danske regering erkender fejlen: Hvis den danske regering er enig med Kommissionen, kan åbningsskrivelsen bruges som en guide til at implementere direktivet på den rigtige måde.
  • Kommissionen har misforstået dansk lovgivning: Nogle gange mener den danske regering, at Kommissionen måske har misforstået den måde, som Danmark har gennemført direktivet på. I sådanne tilfælde vil regeringen svare på åbningsskrivelsen og forklare, hvorfor regeringen mener, at den danske implementering af direktivet alligevel er korrekt. Hvis Kommissionen bliver overbevist af den danske regerings argumenter, slutter sagen her.
  • Kommissionen og regeringen er fortsat uenige: Hvis Kommissionen derimod ikke bliver overbevist af regeringens svar på åbningsskrivelsen, sender Kommissionen en såkaldt begrundet udtalelse til Danmark. Den begrundede udtalelse uddyber, hvorfor Kommissionen mener, at implementeringen af det pågældende direktiv er mangelfuld. Medlemslandene har typisk to måneder til at besvare udtalelserne. I de tilfælde hvor Danmark stadig mener, at den danske implementering er korrekt og opfylder direktivets målsætninger, vil regeringen endnu engang skrive til Kommissionen og forsøge at argumentere for sin sag.

Det sker ofte, at der i denne såkaldt administrative fase findes et kompromis mellem Kommissionen og Danmark, og så slutter sagen her. Hvis der ikke indgås et kompromis, og Danmark fortsat fastholder, at den danske implementering er korrekt, vil Kommissionen anlægge en sag mod Danmark ved Domstolen. Denne sag kaldes en traktatkrænkelsessag.

Det er den samme procedure med åbningsskrivelse og begrundet udtalelse, som bruges i sager, hvor en medlemsstat har overskredet implementeringsfristen.

Kommissionens åbningsskrivelser mod Danmark

Modtaget Dato Titel
28.05.2015 Sag nr. 2015/0181 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/51/EU
30.01.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/0031 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/7/EF (kapitaltilførelsesafgifter)
25.02.2009 HENLAGT Sag nr. 2008/2318 Tilsidesættelse af rapporteringsforpligtelse efter Forordning (EØF) 259/93 (affald)
15.05.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/2069 Manglende gennemførelse af Beslutning 2004/280/EF (overvågning af drivhusgasser)
29.09.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/0443 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/67/EF (udstyr på skibe)
15.05.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/2054 Manglende gennemførelse af Direktiver 91/689/EØF og 1999/31/EF (affald)
31.07.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/0334 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/68/EF (farligt gods)
31.07.2009 HENLAGT Sag nr. 2009/0333 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/62/EF (landracer og sorter)
27.11.2007 HENLAGT Sag nr. 2007/1074 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/15/EF (erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser)
26.09.2007 HENLAGT Sag nr. 2007/0985 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/32/EF (Eco-designdirektivet)
02.08.2007 HENLAGT Sag nr. 2007/0894 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/14/EF (ansvarsforsikring for biler)
24.10.2007 HENLAGT Sag nr. 2007/2065 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2002/95/EF (RoHS-direktivet)
29.07.2015 Sag nr. 2015/0272 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/103/EU
19.06.2015 Sag nr. 2014/2249 Uforenelighed mellem selskabsskatteloven/ligningsloven og traktaten/EØS-aftalen
02.02.2015 Sag nr. 2015/0031 Manglende gennemførelse af direktiv 2013/38/EU
02.02.2015 Sag nr. 2015/0032 Manglende gennemførelse af Rådets direktiv 2014/22/EU
28.05.2015 Sag nr. 2015/0180 Manglende gennemførelse af direktiv 2009/138/EF
02.02.2015 Sag nr. 2015/0033 Manglende gennemførelse af Rådets direktiv 2014/59/EU
27.03.2015 Sag nr. 2015/0133 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/38/EU.
02.02.2015 Sag nr. 2015/0030 Manglende gennemførelse af direktiv 2013/31/EU
27.03.2015 Sag nr. 2015/0132 Manglende gennemførelse af Rådets direktiv 2013/61/EU
29.07.2015 Sag nr. 2015/0271 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/63/EU
30.01.2008 HENLAGT Sag nr. 2008/0057 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/56/EF (grænseoverskridende fusioner)
30.01.2008 HENLAGT Sag nr. 2008/0061 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/73/EF (Maksimalgrænseværdier for acetamiptid m.fl.)
30.01.2008 HENLAGT Sag nr. 2008/0058 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/69/EF (momsopkrævning)
Din søgning gav 289 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [21.11.2016]

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik