Særlige lovgivningsprocedurer

Ved siden af den almindelige lovgivningsprocedure findes der to andre centrale procedurer: høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Et håndtryk.
 

Når EU vedtager lovgivning, sker det som regel efter den almindelige lovgivningsprocedure. Men på omkring 30 områder benytter EU en række særlige lovgivningsprocedurer, som medlemslandene er blevet enige om at bruge her. Fælles for disse områder er, at Europa-Parlamentet har mindre at skulle have sagt end efter den almindelige lovgivningprocedure.

Høringsproceduren er en klassisk EU-beslutningsprocedure, som blev indført tilbage i 1958 med vedtagelsen af Romtraktaten. Dengang var det den eneste måde at inddrage Europa-Parlamentet på. Ifølge høringsproceduren skal Parlamentet høres og have mulighed for at udtale sig om Kommissionens forslag, inden Rådet vedtager det. Dette sker typisk ved, at Parlamentet vedtager en række ændringsforslag. Rådet er dog ikke forpligtet til at følge Parlamentets udtalelse, og Rådet må ikke vedtage forslaget, før høringen har fundet sted.

Høringsproceduren anvendes i dag kun på få områder. Det gælder f.eks. ved harmonisering af indirekte skatter og afgifter, regler om valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentet eller ved optagelsen af nye lande i euroen.

Godkendelsesproceduren indebærer, at Europa-Parlamentet skal godkende forslag, før Rådet kan vedtage dem. Parlamentet kan dog ikke ændre på et forslag under proceduren, men alene sige ja eller nej. Parlamentet har dermed en vetoret under denne procedure, som Parlamentet bl.a. brugte i 2012 til at forkaste den såkaldte ACTA-aftale om internationale standarder for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU anvender i dag proceduren på ret forskellige områder. Det gælder f.eks. ved indgåelsen af internationale handelsaftaler eller associeringsaftaler, ved oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed, optagelsen af nye lande i EU eller ved vedtagelsen af sanktioner over for EU-lande, som groft og vedvarende har krænket grundlæggende rettigheder.

Godkendelsesproceduren blev oprindeligt indført med Den Europæiske Fælles Akt i 1987 for at give Europa-Parlamentet en afgørende rolle i forbindelse med indgåelsen af associeringsaftaler med lande uden for EU og ved optagelsen af nye lande i EU.

EU-budget

Når EU skal vedtage sit budget og den flerårige finansielle ramme sker det også efter særlige lovgivningsprocedurer. 

Du finder en beskrivelse af disse procedurer under siderne om budget og budgetrammer.

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik