Arbejdsløshed

Ledighedsprocenter for EU-landene, USA og Japan i det seneste år.

Arbejdsløshed
Større

EU's harmoniserede arbejdsløshedsbegreb er baseret på den definition der anvendes af den internationale arbejdsorganisation - International Labour Organisation (ILO). Definitionen omfatter de ledige 15 til 74-årige der er uden arbejde, er til rådighed mhb. på at starte arbejde indenfor de næste to uger samt aktivt har søgt arbejde inden for de sidste fire uger. Ledighedsraten beregnes som antallet af ledige i procent af arbejdsstyrken.

De sæsonkorrigerede ledighedsprocenter for det seneste år og måneder for de 28 EU-medlemslande samt USA og Japan er gengivet nedenfor: 

   2010-2015  2016
 procent 2010  2011  2012 2013  2014 2015  Juli  Aug. Sept.   Okt.  Nov. Dec. 
 EU-28 9,6  9,7  10,5   10,9 10,2   9,4 8,5   8,5 8,4  8,3 8,2  8,2
 Euroområdet 10,2   10,2 11,4   12,0 11,6  10,9  10,0  10,0  9,8  9,7  9,7  9,6
 Belgien 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5  8,5 8,0 7,9 7,6 7,6 7,6 7,6
 Bulgarien   10,3     11,3    12,3    13,0  11,4  9,2  7,6  7,5  7,3  7,2  7,1  7,1
 Tjekkiet 7,3  6,7  7,0  7,0  6,1  5,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5
 Danmark 7,5  7,6  7,5  7,0  6,6  6,2 6,3  6,3 6,5 6,5 6,3 6,2
 Tyskland 7,0  5,8  5,4  5,2  5,0   4,6 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9
 Estland 16,7  12,3  10,0  8,6  7,4  6,2 7,2 7,8 7,2 7,2 6,7
 Irland 13,9  14,7  14,7  13,1  11,3  9,4 8,0 7,9 7,6 7,5 7,3 7,2
 Grækenland 12,7    17,9  24,5   27,5   26,5   24,9  23,3  23,3  23,1  23,0  23,0  -
 Spanien 19,9  21,4  24,8  26,1  24,8   22,1 19,5 19,3 19,1 18,9 18,7 18,4
 Frankrig 9,3  9,2  9,8  10,3  10,3  10,4 10,1 10,2 9,9  9,7 9,5 9,6
 Kroatien 11,7  13,7  16,0  17,3  17,3  16,3 12,5 12,0 11,5 11,5 11,4 11,4
 Italien 8,4  8,4  10,7 12,1  12,7  11,9  11,5 11,5 11,8 11,8 12,0 12,0
 Cypern 6,3  7,9  11,9 15,9  16,1  15,0 12,8 13,1 13,4 13,8 14,2 14,3
 Letland   19,5      16,2   15,0 11,9   10,8   9,9  9,9  9,8  9,7  9,6 9,6  9,8
 Litauen 17,8  15,4  13,4  11,8  10,7  9,1 7,8 7,6 7,6 7,6 7,9 8,1
 Luxembourg 4,6  4,8  5,1  5,9  6,0  6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2  6,3
 Ungarn 11,2  11,0  11,0  10,2 7,7  6,8 5,0 5,0 4,8 4,6 4,5 -
 Malta 6,9  6,4  6,3  6,4  5,8  5,4 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5
 Nederlandene 5,0  5,0  5,8  7,3  7,4  6,9 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 5,4
 Østrig 4,8  4,6  4,9  5,4  5,6  5,7 6,2 6,2 6,0  5,8 5,7 5,7
 Polen 9,7  9,7  10,1  10,3  9,0  7,5 6,2 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9
 Portugal 12,0  12,9  15,8  16,4  14,1  12,6 10,9 10,9 10,9 10,6 10,5 10,2
 Rumænien 7,0  7,2  6,8  7,1  6,8  6,8 6,0 5,8 5,8 5,8 5,7 5,5
 Slovenien 7,3  8,2  8,9  10,1  9,7  9,0 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5
 Slovakiet 14,5  13,7  14,0  14,2  13,2  11,5 9,7 9,5 9,4 9,2 9,0 8,8
 Finland 8,4  7,8  7,7  8,2  8,7  9,4  8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
 Sverige 8,6  7,8  8,0  8,0  7,9   7,4 7,0 7,2 6,7 6,9 6,9 6,9
 Storbritannien   7,8      8,1   7,9   7,6   6,1   5,3  4,8  4,7  4,8  4,8  4,7  -
 USA 9,6  8,9  8,1  7,4  6,2  5,3 4,9 4,9 4,9 4,8 4,6 4,7
 Japan 5,0  4,6  4,3  4,0  3,6  3,4 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1
Prøv vores interaktive økonomimodul

Prøv også vores interaktive økonomimodul med:
- Arbejdsløshed (totalt og ungdomsarbejdsløshed)
- Bruttonationalprodukt (BNP)
- Rente på statsobligationer
- Inflation
-Offentlig budgetsaldo og gæld, strukturel saldo.

Det er blot et uddrag af de forskellige statistiske og økonomiske oplysninger om EU-landene som kan ses i modulet. Statistikken kan ses for det enkelte land eller sammenlignes med de øvrige EU-lande over tid.

Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [30.11.2016]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik