Mindstelønninger

Mindstelønninger for udvalgte medlemslande i euro og PPS.

Euro

22 af EU's 28 medlemslande har fastsat minimumslønninger ved national lovgivning. Danmark, Sverige, Finland, Østrig, Cypern og Italien har ikke lovfastsatte mindstelønninger. For at det skal give mening at sammenligne mindstelønningerne mellem de enkelte lande, er lønningerne omregnet til såkaldte purchasing power standards (PPS). Ved at foretage omregningen fra euro til PPS tages der højde for de forskellige prisniveauer i de enkelte lande, hvilket giver et mere korrekt udtryk for mindstelønningernes købekraft.

PPS/euro Mindstelønninger i PPS pr. måned Mindstelønninger i euro pr. måned

2011 2012 2013 2014 2015  2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Belgien 1.309 1.345 1.367 1.382 1.382 1.431 
1.444 1.472 1.502 1.502 1.502 1.532 
Bulgarien 244 296 322 363 406 460 
123 148 159 174 194  215
Tjekkiet 441 444 449 485 525 573 
329 312 308 310 338 365 
Tyskland - - - - 1.419 1.443 
- - - - 1.440 1.440 
Estland 366 393 423 469 516 572 
278 290 320 355 390 430 
Irland 1.226 1.232 1.206 1.196 1.196 1.262 
1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.546 
Grækenland 921 742 772 800 800 820 
877 684 684 684 684 684 
Spanien 772 783 799 816 820 848 
748 748 753 753 757 764 
Frankrig 1.242 1.308 1.303 1.341 1.352 1.391 
1.365 1.426 1.430 1.445 1.458 1.467 
Kroatien 521 542 575 598 601 626 
380 374 401 398 399 415 
Letland 390 400 405 456 513 535 
282 287 285 320 360 370 
Litauen 358 363 458 461 518 606 
232 232 290 290 325 380 
Luxembourg 1.457 1.521 1.557 1.595 1.597 1.613 
1.758 1.802 1.874 1.921 1.923 1.923 
Ungarn 452 526 552 572 591 626 
293 323 332 328 333 350 
Malta 836 868 861 888 891  905 
665 685 703 718 721 728 
Nederlandene 1.324 1.345 1.343 1.361 1.373 1.409 
1.435 1.456 1.478 1.495 1.508 1.537 
Polen 574 637 680 719 749 806 
347 353 369 404 418 417 
Portugal 666 686 690 692 721
566 566 566 566 589
Rumænien 286 303 337 381 445 542 
158 157 179 205 235 276 
Slovenien 876 911 936 967 968 989 
748 763 784 789 791 791 
Slovakiet 447 466 490 519 560 608 
317 327 338 352 380 405 
Storbritannien 1.033 1.060 1.045 1.065 1.097 1.164 
1.084 1.244 1.190 1.301 1.510 1.343 
 


 
Prøv vores interaktive økonomimodul

Prøv også vores interaktive økonomimodul med:
- Arbejdsløshed (totalt og ungdomsarbejdsløshed)
- Bruttonationalprodukt (BNP)
- Rente på statsobligationer
- Inflation
-Offentlig budgetsaldo og gæld, strukturel saldo.

Det er blot et uddrag af de forskellige statistiske og økonomiske oplysninger om EU-landene som kan ses i modulet. Statistikken kan ses for det enkelte land eller sammenlignes med de øvrige EU-lande over tid.

Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [30.11.2016]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik