Nettobidrag

Nettobidrag - eller mere korrekt nettoposition - er en sammenligning af det enkelte EU-lands andel af betalingerne til EU-budgettet sammenholdt med den andel af udbetalingerne som det pågældende medlemsland modtager igennem forskellige EU-ordninger. Et nettobidrag betyder, at landets andel af betalinger til EU-budgettet er større end andelen af betalinger fra EU-budgettet.

Kort over EU-landene som en samlet union.

Kommissionen udregner hvert år medlemslandens nettobidrag til EU-budgettet. Kommissionens udregning er en blandt mange forskellige måder at opgøre nettobidraget på. 

Kommissionens opgørelse af nettobidrag bygger på en metode, hvor man anvender de enkelte medlemslandes bidrag i form af egne indtægter som moms og bruttonationalindkomst (BNI) som beregningsgrundlag. Landbrugsafgifter og told regnes ikke med som bidrag, idet de ikke betragtes som landespecifikke bidrag. Administrationsudgifter indgår ikke i opgørelsen af medlemslandenes indtægter. 

Sådan udregnes nettobidraget

Først opgøres, hvor stor en procentdel det enkelte medlemslands bidrag af moms og BNI udgør af det samlede bidrag af moms og BNI. Den procentsats, der fremkommer her, bruges til at beregne hvor stort et beløb, medlemslandet burde modtage fra EU, hvis der var balance mellem ind- og udbetalinger mellem medlemslandet og EU. Hvis et lands bidrag f.eks. udgør syv % af de samlede indbetalinger, bør landet også modtage et beløb, der svarer til syv % af EU’s samlede udbetalinger.

Nettobidraget opgøres da ved at se på det beløb, som medlemslandet rent faktisk modtager fra EU, og herfra trække det beløb, som medlemslandet burde modtage i henhold til ovenstående. Endelig fratrækkes også det enkelte lands bidrag til finansieringen af den britiske rabatordning.

Det skal bemærkes, at hvis det tal, som kommer frem efter beregningen er i minus betyder det, at landet har modtaget færre udbetalinger fra EU end det burde (hvis ind- og udbetalinger skulle balancere), og derfor efter ovenstående model er nettobidragsyder til EU’s budget. 

Et bedre sammenligningsgrundlag kan opnås ved, at betragte de enkelte medlemslades nettostilling i procent af medlemslandets BNI. Herved bliver medlemslandets nettostilling sat i relation til det relative indkomstniveau. 

I tabellerne nedenfor er medlemslandenes nettostilling i mio. euro og procent af BNI gengivet i perioden 2006-2015. 

 Land
(mio. euro)
 2006 2007  2008   2009 2010  2011  2012  2013   2014 2015 
 Belgien  -709,9  -868,2  -720,6  -1.663,9  -1.466,4  -1.369,5  -1.493,7  -1.541,1 -1.478,1  -1.387,8 
 % af BNI  -0,22  -0,26  -0,21  -0,49  -0,41  -0,36  -0,39  -0,40 -0,37   -0,33
 Danmark -505-2 -604,4 -543,2 -969,5 -615,3 -836,6 -1.126,0 -1.277,1 -836,0  -790,4 
 % af BNI -0,23 -0,26 -0,23 -0,43 -0,26 -0,34 -0,45 -0,49 -0,32  -0,29 
 Tyskland -6.325,2 -7.415,2 -8.774,3 -6.357,5 -9.223,6 -9.002,5 -11.953,8 -13.824,8 -15.501,6  -14.306,8 
 % af BNI -0,27 -0,30  -0,35 -0,26 -0,36 -0,34 -0,44 -0,49 -0,52  -0,46 
 Irland 1.080,5 662,1 566,1 -47,5 803,9 383,8 670,6 279,1 38,8  349,3 
 % af BNI 0,70 0,40 0,36 -0,04 0,64 0,31 0,50 0,20 0,02  0,19 
 Grækenland 5.102,3 5.437,2 6.279,7 3.121,0 3.597,4 4.622,6 4.544,9 5.340,7  5.162,6 4.934,0 
 % af BNI 2,47 2,47 2,74 1,37 1,61 2,22 2,33 2,94 2,89  2,80 
 Spanien 3.811,7 3.651,8 2.813,2 1.181,7 4.100,9 2.995,0 3.999,0 3.058,3 1.090,6  4.527,4 
 % af BNI 0,39 0,35 0,27 0,11 0,39 0,29 0,39 0,30 0,10  0,42 
 Frankrig -3.012,5 -2.997,3 -3.842,7 -5.872,7 -5.534,8 -6.405,8 -8.297,5 -8.445,7 -7.164,6  -5.522,5 
 % af BNI -0,17 -0,16 -0,20 -0,31 -0,28 -0,31 -0,40 -0,40 -0,33  -0,25 
 Italien -1.731,8 -2.013,5 -4.101,4 -5.058,5 -4.534,0 -5.933 -5.058,1 -3.790,9 -4.467,0  -2.638,7 
 % af BNI -0,12 -0,13 -0,27 -0,34 -0,30 -0,38 -0,33 -0,24 -0,28  -0,16 
 Luxembourg -60,2 -139,8 -22,1 -100,2 -41,9 -75,0 -79,5 -69,4 80,1  -94,0 
 % af BNI -0,23 -0,46 -0,07 -0,37 -0,14 -0,24 -0,25 -0,22 0,27  -0,27 
 Nederlandene -2.587,6 -2.864,3 -2.678,2 11,7 -1.833,1 -2.214,0 -2.364,5 -2.675,1 -4.711,1  -3.695,2 
 % af BNI -0,47 -0,49 -0,46 0,02 -0,31 -0,36 -0,39 -0,45  -0,71 -0,54 
 Østrig -301,5 -563,2 -356,4 -402,1 -677,0 -805,1 -0.073,3 -1.251,7 -1.240,6  -851,1 
 % af BNI -0,12 -0,21 -0,13 -0,15 -0,24 -0,27 -0,35 -0,40 -0,38  -0,25 
 Portugal 2.291,7 2.474,4 2.695,1 2.150,7 2.622,6 2.983,7 5.027,7 4.416,7 3.211,3  981,2 
 % af BNI 1,47 1,51 1,63 1,33 1,57 1,81 3,12 2,72  1,88 0,56 
 Finland -241,0 -171,6 -318,5 -544,2 -300,2 -652,1 -658,8 -604,0  -809,0 -488,3 
 % af BNI -0,14 -0,10 -0,17 -0,31 -0,16 -0,34 -0,34 -0,31 -0,40 -0,23 
 Sverige -856,6 -994,8 -1.463,1 -85,6 -1.211,4 -1.325,4 -1.925,1 -2.220,7 -2.312,7  -2.200,2 
 % af BNI -0,27 -0,29 -0,42 -0,03 -0,34 -0,33 -0,46 -0,51 -0,52  -0,48 
 Storbritannien -2.140,2 -4.155,3 -844,3 -1.903,3 -5.625,9 -5.565,6 -7.366,1 -8.641,7 -4.929,8  -11.521,4 
 % af BNI -0,11 -0,20 -0,05 -0,12 -0,33 -0,32 -0,39 -0,46 -0,23  -0,46 
 Tjekkiet 386,2 656,7 1.178,0 1.702,5 2.079,3 1.455,2 3.045,2 3.401,1 3.004,2  5.699,4 
 % af BNI 0,36 0,55 0,83 1,32 1,53 1,01 2,14 2,44 2,08  3,77 
 Estland 176,4 226,2 227,4 573,0 672,7 350,4 785,3 771,4 473,8  242,9 
 % af BNI ,139 1,54 1,49 4,23 4,86 2,31 4,84 4,33 2,49  1,21 
 Cypern 102,4 -10,5 -17,7 -2,3 10,6 6,9 -25,2 40,4  114,8 -23,4 
 % af BNI 0,73 -0,07 -0,11 -0,01 0,06 0,04 -0,15 0,25 0,69  -0,13 
 Letland 255,5 488,8 407,0 501,5 674,2 731,3 955,9 801,2 799,8  759,4 
 % af BNI 1,64 2,39 1,78 2,51 3,67 3,62 4,29 3,44 3,35  3,12 
 Litauen 585,3 793,2 842,6 1.493,3 1.358,4 1.368,0 1.514,0 1.514,5 1.543,2  540,3 
 % af BNI 2,50 2,89 2,70 5,53 5,03 4,63 4,82 4,54 4,38  1,51 
 Ungarn 1.115,0 1.605,9 1.111,7 2.719,4 2.748,4 4.418,3 3.280,4 4.654,5 5.681,6  4.636,5 
 % af BNI 1,31 1,71 1,12 3,08 2,94 4,67 3,59 5,33 5,64  4,38 
 Malta 101,0 28,1 30,0 8,6 52,9 67,0 71,4 88,0 179,4  31,7 
 % af BNI 2,07 0,54 0,53 0,16 0,91 1,15 1,14 1,31 2,35  0,37 
 Polen 2.997,6 5.136,4 4.441,7 6.337,1 8.427,5 10975,1 11.997,2  12.237,1 13.748,0  9.483,1 
 % af BNI 1,13 1,71 1,25 2,12 2,47 3,10 3,30 3,29 3,47   2,31
 Slovenien 142,8 88,6 113,8 241,9 424,1 490,1 572,2 429,2  794,4 578,9 
 % af BNI 0,47 0,26 0,31 0,70 1,19 1,40 1,63 1,22  2,17 1,51 
 Slovakiet 323,2 617,8 725,6 542,1 1.349,6 1.160,6 1.597,0 1.287,4 1.010,1  3.095,1 
 % af BNI 0,75 1,16 1,15 0,87 2,07 1,71 2,28 1,83 1,37  4,07 
 Bulgarien    335,1 669,6 624,2 895,5 725,4 1.329,7 1.529,0 1.824,3  2.279,4 
 % af BNI    1,17 1,98 1,83 2,55 1,94 3,43 3,91 4,45  5,33 
 Rumænien    595,8 1.581,0 1.692,5 1.245,2 1.451,5 2.031,6 4.142,8 4.519,9  5.154,5 
 % af BNI    0,50 1,16 1,46 1,03 1,08 1,56 2,99 3,09  3,27 
 Kroatien                49,6 173,6   226,7
 % af BNI                0,12 0,42  0,52 

 

Det skal bemærkes, at ordningen der regulerer medlemslandenes betalinger til EU-budgettet blev ændret i 2007. En sådan ændring skal godkendes i de enkelte medlemslande, hvilket først skete i 2009. Den nye ordning trådte derfor i kraft i marts 2009 med tilbagevirkende kraft til 2007. Effekten af den nye ordning i 2007 og 2008 blev derfor indregnet i medlemslandenes bidrag til EU-budgettet i 2009, hvilket bl.a. for Danmarks vedkommende betød et relativt højere budgetbidrag - og dermed nettobidrag - i 2009. 

Interaktivt modul over EU-landenes nettostilling i forhold til EU's budget

Prøv vores interaktive modul, hvor du kan se udviklingen i medlemslandenes nettostilling i forhold til EU's budget fra 2000 til 2015. Nettostillingen kan ses opgjort i millioner euro/kroner, procent af bruttonationalindkomsten (BNI) eller pr. indbygger. Du kan også se de enkelte landes bidrag til EU-s budget samt de betalinger fra EU-budgettet, som EU-landene modtager.

Interaktivt modul over medlemslandenes nettobidrag til EU's budget


Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [30.11.2016]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik