Skatteniveau i EU's medlemslande

EU-landenes samlede skatteniveau samt fordeling af skatter efter funktion.

Euro og et forstørrelsesglas.

Medlemslandenes skatteindtægter spænder fra 27,2 procent af BNP i Litauen til 48,1 procent af BNP i Danmark i 2012. Det gennemsnitlige vægtede skatteniveau i de 28 EU-lande udgjorde 39,4 procent af BNP i 2012. 

Nedenfor kan der findes en tabel over det samlede skatteniveau i perioden 2005 til 2012 samt en tabel med skatteindtægterne fordelt på funktion og type. 

 Samlede skatteindtægter i procent af BNP*
Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU-28 38,9 39,4 39,3 39,2 38,3 38,3 38,8 39,4
Euroområdet 39,4 40,0 40,0 39,6 39,1 39,0 39,5 40,4
Belgien  44,8 44,4 43,9 44,2 43,4 43,8 44,2 45,4
Tyskland 38,3 38,6 38,7 38,9 39,4 38,0 38,5 39,1
Estland 30,6 30,7 31,4 31,9 35,3 34,0 32,3 32,5
Irland 30,6 32,1 31,5 29,5 28,1 28,0 28,2 28,7
Grækenland 32,2 31,7 32,5 32,1 30,5 31,7 32,4 33,7
Spanien 35,9 36,8 37,1 32,9 30,7 32,2 31,8 32,5
Frankrig 43,8 44,1 43,4 43,2 42,1 42,2 43,7 45,0
Italien 40,1 41,7 42,7 42,9 42,9 42,5 42,4 44,0
Cypern 35,0 35,8 40,1 38,6 35,3 35,6 35,3 35,3
Letland 29,2 30,6 30,6 29,2 26,6 27,2 27,6 27,9
Litauen 29,1 30,0 30,2 30,7 30,4 28,5 27,4 27,2
Luxembourg 37,6 35,9 35,6 37,5 39,8 38,1 38,2 39,3
Malta 32,9 33,0 33,9 33,0 33,4 32,2 33,0 33,6
Nederlandene 37,6 39,0 38,7 39,2 38,2 38,9 38,6 39,0
Østrig 42,1 41,5 41,7 42,7 42,4 42,1 42,2 43,1
Portugal 31,4 32,1 32,8 32,8 31,0 31,5 33,2 32,4
Slovenien 38,6 38,3 37,7 37,3 37,2 37,7 37,2 37,6
Slovakiet 31,3 29,3 29,3 29,1 28,7 28,1 28,6 28,3
Finland 43,9 43,8 43,0 42,9 42,8 42,5 43,7 44,1
Ungarn 37,4 37,3 40,4 40,3 40,1 38,1 37,3 39,2
Tjekkiet 35,7 35,3 35,9 34,4 33,4 33,6 34,6 35,0
Danmark 50,8 46,6 48,9 47,8 47,8 47,5 47,7 48,1
Polen 32,8 33,8 34,8 34,3 31,8 31,8 32,3 32,5
Sverige 48,9 48,3 47,3 46,4 46,5 45,4 44,4 44,2
Storbritannien 35,4 36,1 35,7 37,1 34,3 35,0 35,8 35,4
Bulgarien 31,3 30,7 33,3 32,3 29,0 27,5 27,3 27,9
Rumænien 27,8 28,5 29,0 28,0 26,9 26,8 28,4 28,3
Kroatien 36,6 37,1 37,4 37,1 36,5 36,4 35,3 35,7
 *Samlede skatter består af produktions- og importskatter (moms, importafgifter, forbrugsafgifter og andre specifikke vare- samt produktionsskatter), indkomst- og formueskatter (person- og selskabsskatter), kapitalskatter samt sociale bidrag.

 

Fordeling af skatter på økonomisk funktion som procent af BNP og som procent af samtlige skatter:

             
Skatter efter funktion 2012 - % af BNP og % af samtlige skatter
Land  Forbrug Arbejdskraft Kapital

   % af BNP  % af skatter  % af BNP  % af skatter  % af BNP % af skatter   

 
EU-28 11,2  28,5 20,1  51,0 8,2  20,8        
Euroområdet 10,8  26,8 21,5  53,3 8,2  20,2        
Belgien 10,8  23,7 24,5  53,9 10,0  22,0        
Tyskland 10,8  27,6 22,1  56,6 6,2  15,9        
Estland 13,6  41,9 16,6  51,0 2,3  7,1        
Irland 10,0  34,8 12,2  42,7 6,5  22,5        
Grækenland 12,3  36,3 14,1  41,9 7,3  21,8        
Spanien 8,6  26,5 17,2  53,0 7,5  22,9        
Frankrig 11,1  24,7 23,5  52,3 10,6  23,6        
Italien 10,9  24,7 22,5  51,1 10,6  24,2        
Cypern 13,0  36,8 13,1  37,1 9,2  26,1        
Letland 10,7  38,4 13,7  49,0 3,5  12,6        
Litauen 10,8  39,8 12,6  46,5 3,8  13,9        
Luxembourg 11,0  28,1 17,4  44,3 10,8  27,5        
Malta 13,1  38,8 11,6  34,6 8,9  26,6        
Nederlandene 11,0  28,3 22,4  57,5 5,6  14,2        
Østrig 11,9  27,6 24,7  57,4 6,6  15,2        
Portugal 12,1  37,4 13,4  41,4 6,8  21,1        
Slovenien 14,2  37,9 19,7  52,5 3,7  9,8        
Slovakiet 9,5  33,4 12,8  45,4 6,0  21,2        
Finland 14,3 32,4 23,5  53,2 6,3  14,3        
Ungarn 15,7  40,0 18,2  46,4 5,3  13,5        
Tjekkiet 11,7  33,4 18,1  51,7 5,2  14,9        
Danmark 14,9  31,0 24,5  51,0 8,9  18,4        
Polen 11,8  36,3 13,1  40,4 7,7  23,7        
Sverige 12,6  28,4 25,9  58,6 5,7  13,0        
Storbritannien 12,0  33,8 13,8  38,9 9,7  27,4        
Bulgarien 14,9 53,3 9,2  32,9 3,9  13,8        
Rumænien 12,8 45,1 11,3  40,0 4,2  15,0        
Kroatien 17,5 49,1  14,5  40,7  3,7  10,3        

             

 

Prøv vores interaktive økonomimodul

Prøv også vores interaktive økonomimodul med:
- Arbejdsløshed (totalt og ungdomsarbejdsløshed)
- Bruttonationalprodukt (BNP)
- Rente på statsobligationer
- Inflation
-Offentlig budgetsaldo og gæld, strukturel saldo.

Det er blot et uddrag af de forskellige statistiske og økonomiske oplysninger om EU-landene som kan ses i modulet. Statistikken kan ses for det enkelte land eller sammenlignes med de øvrige EU-lande over tid.

Nyheder

14.02.2017
Kommissionens vinterprognose 2017-2018

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

30.11.2016
Forskning og udvikling: Danmark i Top 3

Danmark indtager efter Sverige og Østrig en tredjeplads i EU, når det angår udgifter til forskning og udvikling målt i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Spørgsmål & svar


Se alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik