Kommissionen fremsætter forslag om CO2-reduktioner for de ikke-kvotebelagte sektorer

20.07.2016

EU-Kommissionen har fremsat sit forslag til en ny byrdefordelingsaftale til opfyldelse af EU's klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer som landbrug, transport, bygninger og affald for perioden 2021-2030.

Denne artikel dækker disse emner:

Det Europæiske Råd vedtog i oktober 2014, at EU skal reducere sin interne udledning af drivhusgasser i 2030 med mindst 40 procent sammenlignet med udledningen i 1990. EU skal således i de kommende år vedtage lovgivning, der skal omsætte målet til handling. 

Lige under halvdelen af EU's klimaindsats skal ske inden for de kvotebelagte sektorer som energisektoren og større industrianlæg. Resten af indsatsen skal ske inden for de ikke-kvotebelagte sektorer som landbrug, transport, bygninger og affald.

Kommissionen lægger med deres forslag op til, at Danmark i 2030 skal reducere udledningen i de ikke-kvotebelagte sektorer med 39 procent i forhold til disse sektorers udledninger i 2005.

Kommissionens forslag bliver statskuddet til forhandlinger i Rådet og Parlamentet.

Læse mere på EU.dk

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik