Find et spørgsmål og svar efter emne

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er den flerårige finansielle ramme?

Den flerårige finansielle ramme er EU’s overordnede budgetramme, der er gældende i en periode på mindst fem år og sætter de overordnede grænser for udgifterne i de EU’s enkelte budgetkategorier.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2015 forvente at blive 83,3 år gammel for piger og 77,9 år for drenge.

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 1. marts en hvidbog om EU's fremtid efter Brexit.

Hvad er EU's kompetencer?

Her er EU-Oplysningens infografik over EU's kompetencer, som det er fastlagt i traktaten.

Hvad er trilogforhandlinger?

Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat, der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke lande deltager i Schengen-samarbejdet?

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet.

Hvilke lande har tidligere haft EU-formandskabet?

Alle medlemslande undtagen Rumænien, Bulgarien og Kroatien har haft EU-formandskabet.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentets har officielt hjemme i Strasbourg, men holder også til i Luxembourg og Bruxelles.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Hvor mange politiske grupper er der i Europa-parlamentet?

Der er i dag otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvor meget tjener en kommissær?

Lønningerne i Kommissionen fastsættes og reguleres efter lønnen, der gives til den højest lønnede embedsmand i Kommissionen.

Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat?

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet.

Hvordan organiserer Europaparlamentarikerne sig i Europa-Parlamentet?

Europaparlamentarikerne organiserer sig efter politisk overbevisning i såkaldte politiske grupper.

Hvordan udpeges Kommissionen?

Kommissionen består af 28 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Skal du bruge et visum, når du rejser til USA?

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik