Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Danmark er omfattet af reglerne i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre.

Rammeafgørelsen er gennemført i dansk ret ved Lov nr. 433 af 10. juni 2003. I øjeblikket er aftalen af mellemstatslig karakter. Det skyldes, at EU-samarbejdet på det strafferetlige område var mellemstatsligt dengang i 2002, da rammeafgørelsen blev vedtaget.

Efter Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, er nye retsakter på det strafferetslige område blevet overstatsligt. EU har planer om at fremsætte et nyt forslag, som vil gøre den Europæiske Arrestordre overstatslig. Dette betyder, at Danmark står til at falde ud af EU-samarbejdet på disse områder pga. retsforbeholdet. 

Det betyder derfor, at når et nyt forslag vedtages og den gamle rammeafgørelse ophæves, står Danmark til at falde uden for samarbejdet om den Europæiske Arrestordre.

Hvis Danmark omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsordning, vil det være muligt for et flertal i Folketinget at tilvælge denne retsakt, så Danmark kan forblive en del af den Europæiske Arrestordre.

Hvis Danmark stemmer nej ved folkeafstemningen kan Danmark efterfølgende indlede forhandlinger med Kommissionen om en parallelaftale. Danmark kan dog ikke være sikker på at få en parallelaftale igennem, da det afhænger af om Kommissionen accepterer at indlede forhandlingerne med Danmark.


Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik