Hvordan udpeges Kommissionen?

Kommissionen består af 28 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Formanden for Kommissionen og de 27 indstillede kommissærer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal efter at være blevet godkendt af Europa-Parlamentet. Parlamentet godkender den samlede Kommissionen og har ikke mulighed for at nedlægge veto mod enkelte kommissærer. Det er dog ikke ualmindeligt, at der foretages ændringer i "holdopstillingen" til en ny Kommission forud for godkendelsen i Europa-Parlamentet, hvis det vurderes, at den foreslåede "holdopstilling" ikke vil blive godkendt. 

Europa-Parlamentets godkendelse sker på baggrund af en høring af hver kommissærkandidat i Europa-Parlamentets fagudvalg for den enkelte kommissærkandidats ansvarsområde. Forud for høringen skal kandidaterne afgive erklæringer om deres økonomiske forhold og interesser for at sikre gennemsigtighed og upartiskhed.

Reglerne for udnævnelse af Kommissionen, Kommissionens formand samt de enkelte kommissærer, står beskrevet i art. 214 TEU. Heri står, at Rådet udarbejder en liste over foreslåede kommissærer, og ifølge artikel 214 TEU, stk. 2 udarbejdes listen "i overensstemmelse med hver enkelt medlemslands indstilling". Dette betyder, at den kommissær der bliver valgt fra Danmark, i praksis er den som Danmark har anbefalet til Rådet.

Den samlede Kommissionen udpeges for en 5-årig periode med mulighed for genudnævnelse. 

Den nuværende Kommission 

I 2014 vælger Europa-Parlamentet for første gang formanden for Europa-Kommissionen efter forslag fra medlemslandene. Medlemslandene skal tage hensyn til resultatet af europaparlamentsvalget, når de udpeger deres kandidat til kommissionsformandsposten. At udnævnelsen af kommissionsformanden skal afspejle resultatet af europaparlamentsvalget, står skrevet i Lissabontraktaten. 

Den nuværende Kommission blev nedsat i oktober 2014 og trådte i kraft den 1. november 2014. Kommissionen ledes af Formanden Jean-Claude Juncker, der kommer fra Luxembourg og repræsenterer den største gruppe i Parlamentet: Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (EPP), som består af konservative og kristelige demokrater. 

Den danske kommissær i denne periode er Margrethe Vesterager, som er konkurrencekommissær.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik