Spørgsmål og svar

Her finder du en lang række spørgsmål og svar om EU. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at stille det direkte til os.

Din søgning gav 136 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Bliver der ved med at være en dansk kommissær – også efter Lissabontraktaten er trådt i kraft?

Ja, der vil fortsat være en dansk kommissær i EU-kommissionen.

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en del af EU-systemet?

Nej, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en del af EU-systemet, og må ikke forveksles med EU-Domstolen.

Er der farlige hormonforstyrrende stoffer i sutteflasker?

Nej - Europa-Kommissionen har forbudt stoffet bisfenol A i sutteflasker, fordi det mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Er Gran Canaria med i EU?

Ja, Gran Canaria er en del af EU via Spaniens medlemskab af EU.

Er hele Cypern med i EU?

Republikken Cypern er medlem af EU, men EU’s regelsæt er suspenderet for den nordlige del af øen.

Er kanaløerne Guernsey og Jersey en del af EU?

Ingen af øerne er officielt en del af EU, men visse ordninger gælder dog for øerne.

Er Norge medlem af EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. 

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Findes der en oversigt over EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender?

Ja, der findes oversigter over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold.

Får Danmark mere indflydelse i EU, hvis euroforbeholdet afskaffes?

Det er et politisk spørgsmål, som blandt andet de politiske partier i Folketinget og bevægelserne repræsenteret i Europa-Parlamentet har diskuteret ofte, men som man ikke er enige om.

Har Danmark tiltrådt EU-Domsforordningen?

Danmark har ikke tiltrådt EU-domsforordningen pga. retsforbeholdet. Danmark har i stedet indgået en parallelaftale, så EU-domsforordningens regler gælder i Danmark.

Har EU stadig overskudslagre?

Overskudslagre er ikke længere et udbredt fænomen, men for visse landbrugsprodukter er der stadig overskudslagre.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er ACTA?

ACTA er en international traktat, der regulerer, hvordan immaterielle rettigheder skal håndhæves.

Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2012 forvente at blive 83,1 år gammel for piger og 77,5 år for drenge.

Hvad er der sket i optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet?

Tyrkiet ansøgte om EU-medlemskab den 14. april 1987. I dag har landet status som EU-kandidatland.

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er EFTA og EØS?

EFTA er en international frihandelsorganisation bestående af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EØS er et økonomisk samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein. 

Hvad er en europaminister?

En europaminister eller en EU-minister er en minister med ansvar for landets relationer med den Europæiske Union.

Din søgning gav 136 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik