Forslag til DIREKTIV om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 52 final} {SWD(2016) 53 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Titel Dato Dokumenttype Reference
Henvendelse af 18/3-16 fra LO, FTF og Akademikerne vedr. høringssvar til forslag om revision af udstationeringsdirektivet 18.03.2016 Henvendelse Bilag 1
Grund- og nærhedsnotat vedr. udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 01.04.2016 Notat Bilag 2
Faktaark om revision af udstationeringsdirektivet 05.04.2016 Diverse Bilag 3
Anmodning til Beskæftigelsesudvalget om udtalelse vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 07.04.2016 Notat Bilag 4
Nærhedsudtalelse fra Polen vedr. udstationeringsdirektivet 28.04.2016 Notat Bilag 5
Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget om forslag til revision af udstationeringsdirektivet 03.05.2016 Notat Bilag 6
Begrundet udtalelse fra Folketinget til Kommissionen vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 06.05.2016 Notat Bilag 7
Begrundet udtalelse fra det kroatiske parlament vedr. revision af udstationeringsdirektivet 09.05.2016 Notat Bilag 8
Besked fra Generalsekretariatet for Rådet om modtagelse af 'det gule kort' vedr. revision af udstationeringsdirektivet 08.06.2016 Notat Bilag 9
Kommissionens svar på Folketingets begrundet udtalelse vedr. revision af udstationeringsdirektivet 20.07.2016 Diverse Bilag 10
Internt dokument 27.07.2016 Henvendelse Bilag 11
Internt dokument 27.07.2016 Diverse Bilag 12
Henvendelse af 20/9-16 fra LO, FTF og Akademikerne om endeligt høringssvar vedr. forslag til revision af udstationeringsdirektivet 20.09.2016 Henvendelse Bilag 13
Brev fra formanden for det ungarske Europaudvalg om Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet 28.04.2017 Henvendelse Bilag 14
Notat om status for udstationeringsdirektivet som opfølgning på Europaudvalgets møde 9/6-17 22.06.2017 Notat Bilag 15
Materiale til ITD og Danske Busvognmænds foretræde den 6. oktober 2017 om udstationeringsdirektivet. 26.10.2017 Diverse Bilag 16
Henvendelse af 9/11-17 fra BAT-Kartellet vedr. revision af udstationeringsdirektivet 15.11.2017 Henvendelse Bilag 17
Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 43 om, hvilke forskelle der er på udstationerede medarbejdere fra andre EU-lande i Danmark og ansatte i Danmark, der ikke er udstationerede, fra beskæftigelsesministeren 22.11.2017 Notat Bilag 18
Spm. om forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 02.12.2016 Udvalgsspørgsmål Spørgsmål 1
KOM (2016) 0128 - svar på spm. 1 om forhandlingerne om revision af udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren 22.12.2016 Endeligt svar
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til den foreslåede revision af udstationeringsdirektivet fsva. ansættelseskontrakter, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 05.12.2016 Udvalgsspørgsmål Spørgsmål 2
KOM (2016) 0128 - svar på spm. 2 om, hvordan ministeren forholder sig til den foreslåede revision af udstationeringsdirektivet fsva. ansættelseskontrakter, fra beskæftigelsesministeren 22.12.2016 Endeligt svar
Spm. om den aktuelle status i forhandlingerne om udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 10.05.2017 Udvalgsspørgsmål Spørgsmål 3
KOM (2016) 0128 - svar på spørgsmål 3 om den aktuelle status i forhandlingerne om udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren 02.06.2017 Endeligt svar
Internt dokument 05.11.2015 EU note
EU-note om nærhedstjekket i Folketinget 10.12.2015 EU note
EU-note om revision af udstationeringsdirektivet 05.04.2016 EU note
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 16/3-16 05.04.2016 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 16/3-16 05.04.2016 Notat
Interparlamentarisk møde i Paris 18/5-16 om virksomheders sociale ansvar og udstationering af arbejdere 02.05.2016 Meddelelse
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 03.05.2016 Notat
Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 26-27/5-16 - indre marked 12.05.2016 Samlenotat
Internt dokument 17.05.2016 Notat
Udkast til betænkning 19.05.2016 Betænkning m.v.
Betænkning afgivet 20. maj 2016 26.05.2016 Betænkning m.v.
Resultat af Rådets samling konkurrenceevne 26-27/5-16 26.05.2016 Pressemeddelelse
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 4/5-2016 31.05.2016 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 31.05.2016 Notat
Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. – beskæftigelses- og socialdelen 16/6-16 02.06.2016 Samlenotat
Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 20/5-16 09.06.2016 Notat
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 20/5-2016 29.06.2016 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 20/5-16 29.06.2016 Referat
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DE NATIONALE PARLAMENTER om forslag til direktiv om ændring af direktivet om udstationering af arbejdstagere for så vidt angår nærhedsprincippet, jf. protokol nr. 2 20.07.2016 Meddelelse
Internt dokument 27.07.2016 Henvendelse
Internt dokument 27.07.2016 Diverse
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 10/6-2016 25.08.2016 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 10/6-2016 25.08.2016 Notat
Svarbrev til det rumænske europaudvalg vedr. udstationeringsdirektivet 16.09.2016 Diverse
Invitation til interparlamentarisk møde i Bruxelles om udstationeringsdirektivet den 12. oktober 2016 21.09.2016 Meddelelse
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 16/9-2016 06.10.2016 Notat
Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 8/12-16 24.11.2016 Samlenotat
Hvad mener ministeren om de enkelte forslag til ændringer af udstationeringsdirektivet, som LO, FTF og AC fremlægger i »Endeligt høringssvar af 20. september 2016«, og vil ministeren lægge vægt på, at disse ændringsforslag indføjes i det endelige direktiv? 05.12.2016 § 20-spørgsmål
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Notat
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 2/12-16 19.01.2017 Notat
Internt dokument 07.02.2017 EU note
Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17 - beskæftigelsesdelen 02.06.2017 Samlenotat
Internt dokument 07.06.2017 Notat
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 15-16/6-17 14.06.2017 Beslutningsreferat
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 5/5-17 03.07.2017 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/5-17 03.07.2017 Notat
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 9/6-17 31.08.2017 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 9/6-17 31.08.2017 Notat
Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 06.10.2017 Samlenotat
Internt dokument 10.10.2017 Notat
Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 10.10.2017 Samlenotat
Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 12.10.2017 Samlenotat
Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 16.10.2017 Beslutningsreferat
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 6/10-17 25.10.2017 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/10-17 25.10.2017 Notat
Spm. om ministerens kommentar på materiale fra ITD og Danske Busvognmænds foretræde om udstationeringsdirektivet, til beskæftigelsesministeren 25.10.2017 Udvalgsspørgsmål
Fortroligt dokument: Fortroligt referat af Europaudvalgets møde 13/10-17 07.11.2017 Notat
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/10-17 07.11.2017 Notat
Kopi af TRU alm. del - svar på spm. 110 om ministeren kommentar til forslaget fra ITD og Danske Busvognmænd vedr. udstationeringsdirektivet, fra transport-, bygnings- og boligministeren 24.11.2017 Notat
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv
KOM (2016) 0128
SWD-dokument
SWD (2016) 0053
SWD-dokument
SWD (2016) 0052
Følgebrev protokol nr. 2
SGD (2016) 3382
Meddelelse
KOM (2016) 0505
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.03.2016
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2016/0070
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 10.05.2016
 • 13-10-2017 kl. 11:00
  Europaudvalget
 • 06-10-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 09-06-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 05-05-2017 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 02-12-2016 kl. 09:30
  Europaudvalget
 • 16-09-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 10-06-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 20-05-2016 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 04-05-2016 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 16-03-2016 kl. 13:45
  Europaudvalget
Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik