Gloser om asyl og migration

Har du styr på de mest brugte gloser om asyl og migration?

Asylansøger

En asylansøger er en person, som har forladt sit hjemland og søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og til at blive beskyttet af dette land. Man er asylansøger, så længe ens sag er i proces, og man derfor (endnu) ikke er anerkendt som flygtning. Får man afslag på sin ansøgning om asyl, skal man forlade landet, hvor man har søgt om asyl.

Emigrant

En emigrant er en person, som er udvandret (altså emigreret) fra sit eget land.

EU-borger
/unionsborger
En EU-borger – eller unionsborger - er en person, som har statsborgerskab eller permanent ophold i et EU-land. EU-borgerskabet erstatter ikke et statsborgerskab, men supplerer med nogle rettigheder f.eks. i forhold til ophold i andre EU-lande, hvor ens rettigheder på mange måder må sidestilles med en statsborgers i det pågældende land.

Flygtning En flygtning er ifølge FN’s Flygtningekonvention en person, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse i det land hvor vedkommende har statsborgerskab, befinder sig i et andet land, hvor vedkommende har søgt om asyl.

Illegal indvandrer
/immigrant 

En person, der på ulovlig vis er kommet ind og opholder sig i et andet land end der, hvor vedkommende har statsborgerskab.

Migrant
En person, der flytter til et andet land end der, hvor han/hun bor (typisk for at arbejde eller studere), og ønsker at bosætte sig der i en længere periode. Alle, som er udvandret fra deres oprindelsesland, er derfor principielt migranter. 

Når man i dag taler om migranter, betegner det oftest mennesker, som udvandrer til et andet land, og som ikke gør det på grund af krig og forfølgelse. Man bruger altså betegnelsen til at skelne mellem ”almindelige migranter” og så flygtninge. I stedet for at være en overkategori, bruges ordet migrant derfor nu oftere som en modkategori til flygtningekategorien.

Papirløs indvandrer En indvandrer uden opholdstilladelse kaldes en papirløs indvandrer. Personen har måske krydset grænsen lovligt – f.eks. på turistvisum – men er så forblevet i landet ud over visumperioden. Hvis personen er kommet ulovligt til landet, taler man normalt om en ”illegal indvandrer/immigrant.”

Statsborger Hvis man er statsborger i et land, har man fulde borgerrettigheder og –pligter i det pågældende land. Man har også ret til et pas, ret til ophold og arbejde i staten, valgret, ret til sociale ydelser, ret til at eje fast ejendom, værnepligt og borgerligt ombud. Reglerne for, hvordan man opnår statsborgerskab, varierer meget fra land til land.

Statsløs

Hvis man ikke har noget statsborgerskab, er man statsløs. Måske har man fået frataget sit statsborgerskab (f.eks. ved at have boet for længe i udlandet) uden at opnå andet statsborgerskab, eller måske har man aldrig haft et. Ifølge UNHCR er der mere end 10 mio. statsløse i verden. Godt 75 pct. heraf tilhører minoritetsgrupper, f.eks. i Myanmar, Elfenbenskysten, Thailand, Palæstina og Kuwait. I Europa er eksempelvis romaer i de tidligere jugoslaviske republikker statsløse.

Manglende udstedelse af statsborgerskab kan handle om diskrimination mod køn, seksualitet, etnicitet og religion, nye staters opståen, huller i national lovgivning eller flytning til et andet land, hvor hverken det nye land eller hjemlandet vil give ens barn statsborgerskab osv.

Uden statsborgerskab har man meget ringe muligheder for f.eks. at arbejde eller få sundhedsydelser og uddannelse i pågældende land. 

 Tredjeland  I EU taler man om et tredjeland, når der er tale om et land udenfor EU.


Senest opdateret: [19.08.2019]
Sideansvarlig: Kirstine Chege

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik