Folketingets Europaudvalg

Europaudvalgets hovedopgave er at kontrollere den danske regerings
EU-politik. Det betyder, at Europaudvalget diskuterer EU-sager og giver
forhandlingsmandat til de danske ministre, når de skal forhandle på Danmarks
vegne i EU’s Ministerråd i Bruxelles. 

En væsentlig begrundelse for denne kontrol er, at vi har tradition for mindretalsregeringer i Danmark. Det vil sige, at regeringen fra sag til sag skal have støtte fra andre partier i Folketinget. Regeringen skal derfor besøge Europaudvalget for at sikre Folketingets opbakning til den EU-politik, som regeringen ønsker at følge i Bruxelles.

Europaudvalget er sammensat, så det er repræsentativt for Folketinget. Altså svarer fordelingen af udvalgsmedlemmer mellem partierne til, hvor store partierne er i Folketinget. Dermed udtrykker Europaudvalgets holdninger til de forslag, der præsenteres, Folketingets holdning.

Der er i alt 29 medlemmer af Europaudvalget. Det er partiernes EU-ordførere og deres stedfortrædere. De mødes på Christiansborg næsten hver fredag året rundt med undtagelse af august. Udvalget følger EU’s kalender og ikke Folketingets. Medlemmerne skiftes løbende ud, hvis partierne bytter om på ordførerposterne eller blot i forbindelse med en enkelt sag, hvor et andet medlem skal have ordet. Derudover udskiftes hele udvalget efter et folketingsvalg.

Europaudvalget giver regeringen mandat

Når en dansk minister skal forhandle på Danmarks vegne om vigtige sager i EU’s Ministerråd, skal han eller hun sikre opbakning fra Europaudvalget. Hvis der f.eks. er planlagt et møde for EU’s miljøministrene i Ministerrådet, møder den danske miljøminister op i Europaudvalget ugen inden. Her vil ministeren præsentere de sager, som skal forhandles eller stemmes om i Ministerrådet. Denne præsentation kaldes et forhandlingsoplæg. Det samme gælder for de andre danske ministre, inden de skal til møder i Ministerrådet. 
 
Efter ministerens fremlæggelse af sagerne kan Europaudvalgets medlemmer stille spørgsmål til ministeren. Efter 2-3 spørgerunder afrunder udvalgsformanden debatten ved at konkludere, om der er et flertal imod forhandlingsoplægget. 

Europaudvalget afviser sjældent et forhandlingsoplæg

I de fleste tilfælde ender debatten med, at ministeren får et såkaldt mandat. Et mandat betyder, at et flertal af Europaudvalgets medlemmer bakker op om regeringens oplæg. Ministeren kan derefter rejse til Bruxelles og forhandle med sine kolleger fra andre EU-lande. I grafikken nedenfor kan du se, hvor ofte Europaudvalget har givet mandat til regeringens EU-politik.Ministeren præsenterer kun sager af ”større rækkevidde” for Danmark

Derfor er det ikke alle sager, der forelægges Europaudvalget. Hvorvidt en sag er af større rækkevidde, afgøres af regeringen. I sager, som regeringen skønner er væsentlige for Danmark, men ikke af større rækkevidde, orienterer ministeren udvalget i stedet – enten mundtligt eller skriftligt.

Fagudvalgenes arbejde

Folketinget har samlet kontrollen med regeringens EU-politik i Europaudvalget, men der er også andre udvalg, de såkaldte fagudvalg, som behandler EU-sager. I dag er EU-samarbejdet udvidet til at omfatte mange forskellige politikker. Det gør det vanskeligere for medlemmerne af Europaudvalget at have indsigt i de enkelte sager, og derfor spiller Folketingets fagudvalg en stor rolle. 

Fagudvalgenes arbejde omfatter bl.a.:

 • Samråd med ministeren om EU-sager forud for møder i Ministerrådet
 • Faglig støtte og ekspertise til Europaudvalget
 • Overvågning af, om Kommissionens forslag til EU-love overholder nærhedsprincippet. Overvågningen foretages i samarbejde med Europaudvalget

Deltag i eller følg en sag i Europaudvalget

Enhver kan komme ind og forelægge en sag for Europaudvalget, uanset om man kommer på vegne af en organisation eller som privatperson. Du kan følge udvalgets vigtigste sager via Folketingets statusblade for EU-forslag, som kan findes i Dokumenter på EU-Oplysningens hjemmeside. Du kan også følge udvalgets møder enten på Folketingets TV-kanal eller på ft.dk, fordi møderne som regel er åbne og TV-transmitteres. Det er kun i særlige tilfælde, at Europaudvalget lukker dørene og slukker for transmissionen, så ministre i fortrolighed kan fortælle f.eks. om forhandlinger med andre lande.

 

Sådan får regeringen et mandat i Europaudvalget

I EU-sager af større rækkevidde skal regeringen præsentere sin forhandlingsstrategi i Europaudvalget. Se med, når regeringen får et forhandlingsmandat. Optagelser fra møde i Europaudvalget 14. juni 2017.

Tv fra Europaudvalget (EUU)

 • 13-12-2019 kl. 08:15
  Europaudvalget
 • 11-12-2019 kl. 14:15
  Europaudvalget
 • 06-12-2019 kl. 07:45
  Europaudvalget
 • 29-11-2019 kl. 10:00
  Europaudvalget

Senest opdateret: [17.04.2019]
Sideansvarlig: Rasmus Baastrup

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik