Denne side vedligeholdes ikke længere. Vær opmærksom på at sidens indhold muligvis ikke længere er gyldigt.

Åbningsskrivelser

Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Emneord Direktiv
HENLAGT Sag nr. 2009/0031 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/7/EF (kapitaltilførelsesafgifter) Traktatkrænkelsessager, Indre Marked Direktiv 2008/7/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0030 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/74/EF (afgifter på varer fra tredjelande) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Indre Marked Direktiv 2007/74/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/4885 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEF artikel 39, 43 og 56 (fradrag af renteudgifter) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning Art. 39 EF, Art. 43 EF, Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2318 Tilsidesættelse af rapporteringsforpligtelse efter Forordning (EØF) 259/93 (affald) Traktatkrænkelsessager, Miljø Forordning (EØF) nr. 359/93, Forordning (EF) nr. 1013/2006
HENLAGT Sag nr. 2005/4398 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet (Lille Vildmose) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 79/408/EØF, Direktiv 92/43/EØF
HENLAGT Sag nr. 2009/0149 Mangende gennemførelse af direktiv 2006/118/EF (forurening af grundvandet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2006/118/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0499 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/47/EF (aerosoler) Traktatkrænkelsessager, Socialpolitik, Lovgivning Direktiv 2008/47/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0500 Manglende gennemførelse af direktiv 2009/9/EF (veterinærlægemidler) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Sundhedspolitik, Indre Marked Direktiv 2009/9/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2187 Forsinkelser i opfyldelsen af luftkvalitetskravene Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 96/62/EF, Direktiv 99/30/EF, Direktiv 2008/50/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2069 Manglende gennemførelse af Beslutning 2004/280/EF (overvågning af drivhusgasser) Traktatkrænkelsessager, Miljø Beslutning 2004/280/EF, Beslutning 2005/166/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2276 Mulig strid mellem EU-retten og dansk ret (kursgevinstloven) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0151 Mangende gennemførelse af direktiv 2008/74/EF (typegodkendelse af motorkøretøjer) Traktatkrænkelsessager, Industri, Harmonisering Direktiv 2006/118/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/4227 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning (EØF) nr. 1408/71 (sociale sikringsordninger) Traktatkrænkelsessager, Sundhedspolitik, Lovgivning Forordning (EØF) nr. 1408/71
HENLAGT Sag nr. 2009/0443 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/67/EF (udstyr på skibe) Traktatkrænkelsessager, Transport Direktiv 2008/67/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2184 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning 1775/2005 (naturgastransmissionsnet) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Energi Forordning (EF) nr. 1775/2005
HENLAGT Sag nr. 2009/0332 Manglende gennemførelse af direktiv 2007/58/EF (jernbaneinfrastruktur) Traktatkrænkelsessager, Transport, Lovgivning Direktiv 2007/58/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0150 Mangende gennemførelse af direktiv 2006/112/EF (leveringssted for tjenesteydelser) Traktatkrænkelsessager, Indre Marked, Lovgivning Direktiv 2006/112/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0334 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/68/EF (farligt gods) Traktatkrænkelsessager, Transport Direktiv/2008/68/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2054 Manglende gennemførelse af Direktiver 91/689/EØF og 1999/31/EF (affald) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 91/689/EØF, Direktiv 1999/31/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2166 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning 1228/2003 (elektricitetsudveksling) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Energi Forordning (EF) nr. 1228/2003
HENLAGT Sag nr. 2009/0333 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/62/EF (landracer og sorter) Traktatkrænkelsessager, Landbrug Direktiv/2008/62/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0057 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/56/EF (grænseoverskridende fusioner) Traktatkrænkelsessager, Konkurrence Direktiv 2005/56/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/4171 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Art. 49 EF (Anerkendelse af recepter) Traktatkrænkelsessager, Sundhedspolitik, Lovgivning Art. 49 EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0058 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/69/EF (momsopkrævning) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik Direktiv 2006/69/EF
Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik