Denne side vedligeholdes ikke længere. Vær opmærksom på at sidens indhold muligvis ikke længere er gyldigt.

Åbningsskrivelser

Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Emneord Direktiv
HENLAGT Sag nr. 2009/0030 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/74/EF (afgifter på varer fra tredjelande) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Indre Marked Direktiv 2007/74/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0031 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/7/EF (kapitaltilførelsesafgifter) Traktatkrænkelsessager, Indre Marked Direktiv 2008/7/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/4885 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEF artikel 39, 43 og 56 (fradrag af renteudgifter) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning Art. 39 EF, Art. 43 EF, Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2318 Tilsidesættelse af rapporteringsforpligtelse efter Forordning (EØF) 259/93 (affald) Traktatkrænkelsessager, Miljø Forordning (EØF) nr. 359/93, Forordning (EF) nr. 1013/2006
HENLAGT Sag nr. 2005/4398 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet (Lille Vildmose) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 79/408/EØF, Direktiv 92/43/EØF
HENLAGT Sag nr. 2007/0738 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/24/EF (sædbanker for avlskvæg) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Landbrug Direktiv 2005/24/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0149 Mangende gennemførelse af direktiv 2006/118/EF (forurening af grundvandet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2006/118/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0499 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/47/EF (aerosoler) Traktatkrænkelsessager, Socialpolitik, Lovgivning Direktiv 2008/47/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/0737 Manglende gennemførelse af Direktiv 2004/35/EF (miljøskader) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Institutioner Direktiv 2004/35/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0500 Manglende gennemførelse af direktiv 2009/9/EF (veterinærlægemidler) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Sundhedspolitik, Indre Marked Direktiv 2009/9/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/0740 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/22/EF (sociale bestemmelser inden for vejvirksomhed) Traktatkrænkelsessager, Transport, Socialpolitik, Lovgivning Direktiv 2006/22/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2187 Forsinkelser i opfyldelsen af luftkvalitetskravene Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 96/62/EF, Direktiv 99/30/EF, Direktiv 2008/50/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/0739 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/50/EF (medicinsk udstyr) Traktatkrænkelsessager, Sundhedspolitik, Lovgivning, Industri Direktiv 2005/50/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2069 Manglende gennemførelse af Beslutning 2004/280/EF (overvågning af drivhusgasser) Traktatkrænkelsessager, Miljø Beslutning 2004/280/EF, Beslutning 2005/166/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/2002 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til EF-Traktatens Art. 49 og 56 (investeringsforeninger) Traktatkrænkelsessager, Indre Marked, Lovgivning Art. 49 EF, Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2276 Mulig strid mellem EU-retten og dansk ret (kursgevinstloven) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2009/0151 Mangende gennemførelse af direktiv 2008/74/EF (typegodkendelse af motorkøretøjer) Traktatkrænkelsessager, Industri, Harmonisering Direktiv 2006/118/EF
HENLAGT Sag nr. 2006/4103 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til EF-Traktaten (beskatning af pensionsfonde) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning Art. 56 EF
HENLAGT Sag nr. 2009/4227 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning (EØF) nr. 1408/71 (sociale sikringsordninger) Traktatkrænkelsessager, Sundhedspolitik, Lovgivning Forordning (EØF) nr. 1408/71
HENLAGT Sag nr. 2009/0443 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/67/EF (udstyr på skibe) Traktatkrænkelsessager, Transport Direktiv 2008/67/EF
(DELVIST) HENLAGT Sag nr. 2007/2235 Manglende gennemførelse af Direktiv 2000/60/EF (Vandrammedirektivet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2000/60/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/0895 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/29/EF (urimelig handelspraksis) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Industri, Indre Marked Direktiv 2005/29/EF
HENLAGT Sag nr. 2009/2184 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning 1775/2005 (naturgastransmissionsnet) Traktatkrænkelsessager, Lovgivning, Energi Forordning (EF) nr. 1775/2005
HENLAGT Sag nr. 2006/2525 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/73/EF (ligebehandlingdirektivet) Traktatkrænkelsessager, Socialpolitik, Lovgivning Direktiv 2002/73/EF
Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik